connect@hsm.org.my

PENCALONAN AHLI JAWATANKUASA PERTUBUHAN HEMOFILIA MALAYSIA 2021 – 2022

SERTAI KAMI UNTUK PERUBAHAN DI MASA HADAPA

Syarat kelayakan untuk mengundi atau bertanding : Ahli PHM yang sah

Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Hemofilia Malaysia (PHM) semasa akan dibubarkan di Mesyuarat Agung

Tahunan yang ke 40 pada 28 Februari 2021. Sebanyak 9 jawatan yang akan dipertandingkan bagi
mengisi jawatan Ahli Jawatankuasa yang baharu. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PHM adalah diadakan
sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.
Jika anda berminat untuk dicalonkan atau ingin mencalonkan mana-mana ahli lain, sila lengkapkan
borang yang boleh dimuat turun di sini dan kembalikan kepada :

Setiausaha
Pertubuhan Hemofilia Malaysia
D-S-5-06 Metropolitan Square, Jalan PJU 8/1 Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor

Borang tersebut juga boleh diemelkan ke hemophiliamalaysia@yahoo.com.
Tarikh tutup penghantaran boring tersebut adalah 31 Januari 2021.

Terima kasih.